baner_zebra
b6a
b6a1

Psycholog

block_cv1

PARTNERZY

Holowczyc
bdroga

Badania psychotechnicze

Jak wygląda badanie psychologiczne kierowcy?
Badanie psychologiczne rozpoczyna się od wypełnienia ankiety. Następie zgodnie z „Metodyką badań psychologicznych kierowców” klient wypełnia testy psychologiczne. W tej części badań psycholog diagnozuje: cechy osobowości, temperament ,intelekt oraz podzielność uwagi. 
Podczas badań aparaturowych sprawdzeniu podlega czas reakcji osoby badanej, koordynacja wzrokowo-ruchowa i podejmowanie decyzji w sytuacjach trudnych, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie i inne  w zależności od potrzeb.
 
ciemnia1
 
Po przeprowadzeniu pomiarów i obliczeniu wyników odbywa się rozmowa z osobą badaną. W rozmowie informuje się o diagnozie i decyzji. Rozmowa ta pełni też funkcje psychoedukacyjną ,aby badany miał możliwość korygowania swoich zachowań w ruchu drogowym w kierunku poprawy i kształtowania postaw współdziałania z innymi użytkownikami drogi.
 
Ile trwa badanie psychologiczne?
Doświadczenie psychologa przeprowadzającego badanie oraz nowoczesna aparatura umożliwia nam zaoferowanie klientowi krótkiego czasu badania od 1h. do- 2,5 h w zależności od tempa pracy badanego.
 
Czy badania psychologiczne są konieczne?
Zgodnie z Art. 39 k.1 Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.  
Badania psychologiczne są przeprowadzane:
- do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat
- po ukończeniu przez kierowcę 60 lat – co 30 miesięcy
instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlega badaniu psychologicznemu :
-co pięć lat do ukończenia 65 roku życia i następnie corocznie