baner_zebra
b6a
b6a1

Psycholog

block_cv1

PARTNERZY

Holowczyc
bdroga

Pracownia psychologiczna

Pracownia Psychologiczna jest wpisana pod numerem 1/2007 do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracowni uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców popularnie określanych jako psychotesty czy badania psychotechniczne. Pracownia oferuje usługi z zakresu orzecznictwa psychologii pracy. Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do przeprowadzania badań psychologicznych, badań psychotechnicznych i wystawiania orzeczeń i opinii.

zestaw

Pracownia dysponuje salą badań grupowych i aparaturowych. Jest wyposażona w testy psychologiczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiadamy nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolnej, która umożliwia na szybkie i rzetelne przeprowadzenie badania. Badania są przeprowadzane w oparciu o metodykę wydaną przez Instytut Transportu Samochodowego. Psycholog przeprowadzający badanie posiada najwyższe kwalifikacje zdobyte na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych z Psychologii Transportu.