2 października 2023

Psycholog dzieci i młodzieży

Pomoc psychologiczna kierowana do dzieci opiera się na wspieraniu ich w lepszym rozumieniu swoich uczuć, potrzeb i sytuacji, które pojawiają się w procesie ich rozwoju. Psychoterapia odbywa się we współpracy z rodzicami. Psychoterapia możliwa jest po ukończeniu 12 roku życia.

Psychoterapia dzieci i młodzieży pomocna jest dla:

  • problemów wieku dojrzewania
  • trudności związanymi z relacjami społecznymi ( w rodzinie, szkole, wśród rówieśników)
  • problemów związanych z lękiem ( fobia społeczna, napady paniki)
  • problemów związanych z kontrolą emocji

Ważne!

Zgodnie z przepisami prawa konsultacja osoby niepełnoletniej odbywa się za pisemna zgodą opiekuna prawnego. Proszę o zabranie na pierwszą konsultacje dokumentu ( Dowód Osobisty, lub jeśli dotyczy dokument potwierdzającego sprawowanie opieki prawnej nad niepełnoletnią).