3 października 2023

Badania na broń

Pracownia psychologiczna Zebra jest prywatną placówką założoną w 2007 roku. Zajmuję się szeroko rozumianą diagnozą psychologiczną i orzecznictwem psychologicznym. Posiada zezwolenie nr 22/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do wydawania orzeczeń psychologicznych osobom ubiegających lub posiadających pozwolenie na broni. Psycholog wykonuje badania, które umożliwiają rzetelną ocenę w zakresie: osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, dojrzałości społecznej, intelektu i inne w zależności od potrzeb. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a wykonaniem badania psychologicznego posiadającego wiedzę, doświadczenie i kochającego swoją pracę to

Serdecznie zapraszam do kontaktu!

Ewa Żebrowska

Nasza specjalizacja obejmuje badania psychologiczne:

  • osób ubiegających się o pozwolenie na broń myśliwską, sportową, palną i chcących je przedłużyć
  • kandydatów na objęcie stanowiska sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, strażnika miejskiego
  • inspektorów i kandydatów na inspektorów ruchu drogowego
  • pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia –
  • detektywów i kandydatów na detektywów
  • osób ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją.