Psychoterapia

Problemy w których mogę pomóc:

zaburzenia nastroju ( depresja)
zaburzenia lękowe ( nerwice)
nadmierna złość i wybuchowość
nieradzenie sobie ze stresem
 zaburzenia psychosomatyczne ( niewyjaśnione medycznie dolegliwości związane ze stresem)
różnego rodzaju kryzysy życiowe
perfekcjonizm
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

    Pierwsze 2-3 spotkania psychologa z osobą zgłaszającą się po pomoc to konsultacja psychologiczna. Jej celem jest wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej pacjenta. Po takim wstępnym rozpoznaniu psycholog decyduję o dalszym sposobie postępowania.

Kolejny etap to psychoterapia indywidualna obejmująca  pracę terapeutyczną nad zidentyfikowanymi problemami pacjenta.
          W przeważającej części swoje pracy psychoterapeuty prowadzę psychoterapię  w nurcie terapii poznawczo-behewioralnej, która wyróżnia się wysoką skutecznością naukową i określonym czasie trwania.

Psychoterapia poznawczo-bechewioralna:

Głównym założeniem tego podejścia terapeutycznego  jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, a rzeczywistość każdego z nas różni się, ponieważ nadajemy znaczenia temu, co odbieramy z otoczenia. To, jakie znaczenie nadajemy bodźcom, zależy od wielu czynników, takich jak np. czynniki genetyczne, środowiskowe, trudne doświadczenia itp. W związku z tym, że proces nabywania nowych przekonań odbywa się szybko i automatycznie, zwykle nie dostrzegamy tego jak bardzo zniekształcamy nasz świat wewnętrzny i zewnętrzny. Pacjent wraz z psychoterapeutą koncentruje się na odkrywaniu indywidualnych sposobów postrzegania rzeczywistości. Podczas sesji pacjent przygląda się aktualnym i przeszłym sytuacjom ze swojego życia, by nauczyć się rozpoznawać w jaki sposób jego myśli i zachowania wpływają na jego stan emocjonalny i doznania fizyczne. Poznanie zależności umożliwia psychoterapeucie zaproponowanie działań wpływających na poprawę stanu emocjonalnego oraz samopoczucia pacjenta. W czasie terapii pacjent wypracowuje własne sposoby radzenia sobie z problemami. Jest to terapia krótkoterminowa, nastawiona na rozwiązywanie bieżących trudności i problemów, skoncentrowana na „tu i teraz”, (co nie znaczy, że nie sięga do przeszłości).

zapożyczono z : https://www.cbtherapy.pl/cbt

Psychoterapia systemowa:

 to nurt psychoterapii, którego podstawowym założeniem jest rozumienie rodziny jako systemu. Systemem w takim przypadku mogą być rodzice wraz ze swoimi dziećmi, jak i sami małżonkowie. Terapeuta skupia się na relacjach, komunikacji między członkami rodziny i pełnionych przez nich rolach. Na podstawie obserwacji, analizy trudności, szuka ich źródeł i proponuje możliwe rozwiązania problemów.Psychoterapia systemowa ma wysoką skuteczność w problemach par, małżeństw jak i rodzinnych. Stosowana jest leczeniu dzieci agresywnych, zazdrosnych o rodzeństwo. Sprawdza się też w przypadku osób, którym nie pomogły inne formy terapii. Powstaje wtedy hipoteza, że problem pacjenta wynika z nieprawidłowości funkcjonowania otoczenia, w którym przebywa. Może też pomóc osobom stłamszonym przez innych członków rodziny.

Zapraszam do mojego gabinetu. Ewa Żebrowska

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany(a) wykonaniem badania przez psychologa, który posiada wiedzę, ma doświadczenie, a także kocha swoją pracę to