Kontakt

Kontakt

Lorem Ipsum

Pierwsze konsultacje diagnostyczne -150 zł / 50 min.

Psychoterapia indywidualna – 150 zł / 50 min.

Terapia par – 200 zł / 60 min.

Psychologiczne badanie kierowcy transportu od 150 zł do 200 zł *

Psychologiczne badanie pracownika prowadzącego pojazd służbowy kat. ” B”- od 120 zł do 150 zł*

Badanie na podstawie skierowania z Policji od 150 zł do 200 zł*

Psychologiczne badanie egzaminatora i instruktora – od 150 zł do 200 zł*

Psychologiczne badanie operatora – od 100 zł do 150 zł*

Psychologiczne badanie osoby ubiegającej  się o posiadanie broni  lub  posiadającej  broń – od 200 zł do 300 zł*

Psychologiczne badanie dla osóby ubiegającej się o licencję detektywistyczną – od 200 zł do 250 zł*

Psychologiczne badanie osoby nabywającej i przechowującej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego – od 200 zł do 250 zł*

Psychologiczne badanie  osoby zatrudnionej przy wyrobie ładunków wybuchowych – od 200 zł do 250 zł*

Psychologiczne badanie sędziego/prokuratora/ kuratora/inspektora ruchu drogowego i kandydatów na te stanowiska – od 200 zł do 250 zł*

Psychologiczne badanie osób pracujących przy zabezpieczeniach technicznych I i II stopnia – od 150 zł do 200 zł*

Psychologiczne badanie pracownika ochrony fizycznej wstępne – od 200 zł do 250 zł*

Psychologiczne badanie pracownika ochrony fizycznej kontrolne -150 zł do 200 zł*

Badanie widzenia zmierzchowego i po olśnieniu – od 50 zł do 80 zł*

Ceny dotyczą badań indywidualnych, a w przypadku stałych umów na badanie przewidujemy zniżki oraz atrakcyjne formy współpracy.

*Wysokość ceny za badanie diagnostyczne jest zależna od zakresu badania i ilości wykorzystanych narzędzi diagnostycznych koniecznych do wydania orzeczenia psychologicznego.