Badania na broń

Pracownia Psychologiczna Zebra Ewa Żebrowska posiada zezwolenie o numerze 22/2020 wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do wydawania orzeczeń psychologicznych:

Pracownia psychologiczna Zebra Ewa Żebrowska posiada zezwolenie o numerze 22/2020 wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do wydawania orzeczeń psychologicznych:

– osobom ubiegających lub posiadających pozwolenie na broń i chcących je przedłużyć

– kandydatom na objęcie stanowiska sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, strażnika miejskiego

– inspektorom i kandydatom na inspektorów ruchu drogowego

– pracownikom ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia

– detektywom i kandydatów na detektywów

– osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją.

Psycholog wykonuje badania w zakresie: osobowości, funkcjonowania w sytuacjach trudnych, dojrzałości społecznej, intelektu i inne w zależności od potrzeb. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a wykonaniem badania psychologicznego to

serdecznie zapraszam do kontaktu!
Ewa Żebrowska

Serdecznie zapraszam do kontaktu.Ewa Żebrowska

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany(a) wykonaniem badania przez psychologa, który posiada wiedzę, ma doświadczenie, a także kocha swoją pracę to