3 października 2023

Psychoterapia

“Moment kryzysu oznacza nie tylko niebezpieczeństwo, ale również otwarcie na nowe możliwości” I. D. Yalom

Pracownia Psychologiczna Zebra powstała z myślą o połączeniu najnowszych metod leczenia psychologicznego z empatycznym podejściem do pacjenta. Konsultacje odbywają się tak by pacjent czuł się bezpiecznie i komfortową. Do każdej z osób podchodzę  z dużą uważnościo starając zrozumieć istotę jej problemu. Wizyty odbywają się z zachowaniem pełnej intymności. W przeważającej części psychoterapia prowadzona w pracowni jest osadzona w nurcie terapii poznawczo-behewioralnej, która wyróżnia się wysoką skutecznością naukową i określonym czasie trwania.

Jeśli cierpisz z powodu:

 • trudnej sytuacji życiowej np: na skutek utraty pracy, stresu w pracy, wypadków, utraty bliskich osób, kryzysu w związku, wydarzeń silnie stresujących
 • poczucia bycia gorszy od innych ludzi
 • trudności z partnerem/ partnerką, innymi ludźmi
 • nadmiernego lęku, niepokoju, boisz się sytuacji powszechnie uznawanych za nie groźne
 • dolegliwości psychosomatycznych np: bólów głowy, serca, brzucha, duszności i inne, które nie mają podstaw medycznych
 • trudności ze snem
 • intensywnych emocje, z którymi masz poczucie,że sobie nie radzisz
 • powtarzających się trudności pomimo prób przełamania błędnego koła
 • trudności psychicznych, które ci trudno nazwać
 • trudności w podjęciu ważnej decyzji dotyczącej swojego życia osobistego lub zawodowego
 • problemów wychowawczych z dziećmi
 • na skutek udziału w traumatycznych wydarzeniach
 • poczucia bezsilności, obniżonego nastroju, nadmiernego smutku, braku motywacji do działania
 • odczuwanego nadmiernego wstydu, poczucia winy, wewnętrzną pustkę
 • poczuci załamania psychicznego
 • bycia w sytuacji kryzysu psychicznego

Serdecznie zapraszam do kontaktu!

Ewa Żebrowska

Jak wygląda pierwsze spotkanie z psychoterapeutą?

Konsultacja psychologiczna jest to pierwsze spotkanie psychologa z osobą zgłaszającą się po pomoc. Jej celem jest wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej pacjenta. Po takim wstępnym rozpoznaniu psycholog decyduję o dalszym sposobie postępowania.

Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna polega na spotkaniach terapeutycznych, w których uczestniczy pacjent i terapeuta. Jest to pomoc psychologiczna, wzmacniająca osobę, prowadząca do uzyskania pozytywnej i trwałej zmiany w życiu. Pierwsze 2-3 spotkania stanowią konsultacje psychologiczne podczas których terapeuta zbiera wywiad z pacjentem, rozpoznaje problemy, który pomaga w ustaleniu celów terapii. Kolejny etap to już praca terapeutyczna nad zidentyfikowanymi problemami pacjenta.

Czym wyróżnia się terapia poznawczo-behewioralna od innych sposobów terapii ?

Psychoterapia poznawczo-behewioralna jest jednym z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych podejść terapeutycznych w historii psychoterapii. Ma ona udowodnioną naukową skuteczność w leczeniu:

 • lęku np: napadów paniki, fobii społecznej, fobii specyficznych
 • zaburzeń hipohondrycznych
 • trudności w relacjach
 • chronicznych bólów
 • zaburzeń snu
 • niskiej samooceny
 • kryzysów życiowych np. śmierć bliskiej osoby, rozwód

Jest terapią krótkoterminową, nastawioną na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana na „tu i teraz”, (co nie znaczy, że nie sięga do przeszłości).

Na czym polega psychoterapia w podejściu poznawczo-behewioralnym?

Psychoterapia w tym podejściu polega na identyfikacji negatywnych myśli, przekonań, zachowań oraz emocji. Terapia ta może pomóc w zmianie sposób myślenia (to jej część „poznawcza”) i zachowania (w tej części jest „behawioralna”). Poprzez oduczanie się szkodliwych reakcji na określone bodźce pacjent może przerwać błędne koło negatywnych myśli, odczuć i zachowań. W czasie terapii klient może zmienić w pewien sposób wykrzywiony odbiór otoczenia i nauczyć się nowych form reakcji na różne sytuacje. Terapia jest bardzo skuteczna w leczeniu depresji, nerwicy, lęków napadowych, fobii, bulimii, nerwicy natręctw, stresu pourazowego oraz schizofrenii. Celem terapii jest doprowadzenie pacjenta do momentu, gdy jest on w stanie sam radzić sobie z danym problemem.

Co czyni psychoterapię poznawczą-behewioralną skuteczną metodą radzenia sobie z problemami?

Pacjent wraz z psychoterapeutą koncentruję się na odkrywaniu indywidualnych sposobów postrzegania rzeczywistości. Podczas sesji pacjent przygląda się aktualnym i przeszłym sytuacjom ze swojego życia, by nauczyć się rozpoznawać w jaki sposób jego myśli i zachowania wpływają na jego stan emocjonalny i doznania fizyczne. Poznanie przez pacjenta zależności mających wpływ na samopoczucie umożliwia psychoterapeucie zaproponowanie działań mających na celu zmianę sposobu myślenia lub zachowania. Wprowadzenie w życie wybranych przez pacjent zmian wpływa na poprawę stanu emocjonalnego oraz samopoczucia fizycznego.W czasie terapii pacjent wypracowuję własne sposoby radzenia sobie z własnymi problemami.

Jakie mogą być przykładowe cele terapii?

Przykładowe cele psychoterapii to m in. wyjście z depresji, radzenie sobie w doświadczeniu lęku, zwalczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsacyjnych, lepsze radzenie sobie ze stresem.

Na czym polega psychoterapia systemowa?

Psychoterapia systemowa to nurt psychoterapii, którego podstawowym założeniem jest rozumienie rodziny jako systemu. Systemem w takim przypadku mogą być rodzice wraz ze swoimi dziećmi, jak i sami małżonkowie. Terapeuta skupia się na relacjach, komunikacji między członkami rodziny i pełnionych przez nich rolach. Na podstawie obserwacji, analizy trudności, szuka ich źródeł i proponuje możliwe rozwiązania problemów.

W jakich problemach psychoterapia systemowa wyróżnia się wysoką skutecznością?

Psychoterapia systemowa ma wysoką skuteczność w problemach par, małżeństw jak i rodzinnych. Stosowana jest leczeniu dzieci agresywnych, zazdrosnych o rodzeństwo oraz nastolatków, np. z zaburzeniami odżywiania. Sprawdza się też w przypadku osób, którym nie pomogły inne formy terapii. Powstaje wtedy hipoteza, że problem pacjenta wynika z nieprawidłowości funkcjonowania otoczenia, w którym przebywa. Może też pomóc osobom stłamszonym przez innych członków rodziny.

Ile czasu trwa psychoterapia?

Sesje psychoterapii  poznawczo-behawioralną wyróżnia stosunkowo krótki czas trwania. Czas całej terapii zależy od potrzeb pacjenta i zajmuje od 6 tygodni do trzech lat z czestotliwością raz w tygodniu. Po zakończeniu sesji konsultacyjnych psychoterapeuta określa metodę interwencji psychologicznej oraz czas leczenia.

W psychoterapii systemowej sesje odbywają się z częstotliwością raz na 3 tygodnie. Niekiedy prowadzone są przez dwóch psychoterapeutów.